2464 konfigūravimo klaida įkrovos metu

Patikrinkite, ar monitorius ar kitas ekranas yra tinkamai prijungtas prie kompiuterio. Jei jungtis atrodo tinkamai prijungta, patikrinkite, ar pats kabelis ir kompiuterio užpakalinė dalis nėra pažeisti ar blogi.

CMOS sąranka turi būti atnaujinta

Įeikite į CMOS sąranką ir patikrinkite, ar tinkamai nustatyti vaizdo plokštės nustatymai. Jei nustatymai atrodo teisingi arba, kai CMOS yra tinkamai pakeista vaizdo plokštė, išsaugokite vertes ir išeikite iš CMOS.

Galimas su konfliktais ar aparatūra susijęs klausimas

Jei neseniai prie kompiuterio buvo pridėta kokia nors aparatinė įranga, rekomenduojama jį pašalinti.