DVD filmas sustoja arba juodas

Patikrinkite, ar maitinimo valdymas yra išjungtas. Kadangi kompiuteryje nebus jokio aktyvaus veikimo laiko, kompiuteris gali pereiti į energijos taupymo režimą, dėl kurio filmą sustabdys, ekranas nustos juodas arba atsiranda klaida.

  • Kaip išjungti maitinimo valdymą arba budėjimo režimą.

Ekrano užsklanda

Patikrinkite, ar visi ekrano užsklandos yra laikinai išjungti. Kadangi kompiuteris gali manyti, kad filmo metu jis yra neaktyvus, ekrano užsklanda gali pradėti veikti filmo metu ir sukelti klaidų, filmą sustabdyti arba ekraną, kad juoda spalva.

  • Kaip išjungti arba įjungti ekrano užsklandas.