Kas yra ABC (Atanasoff-Berry kompiuteris)?

Trumpai tariant „Atanasoff-Berry Computer“, ABC laikomas pirmuoju elektroniniu skaitmeniniu kompiuteriu ir buvo pirmoji vakuuminių vamzdžių mašina (daugiau kaip 300 vakuuminių vamzdžių). Profesorius John Vincent Atanasoff ir absolventas Cliff Berry sukūrė ABC 1937 m. Ir tęsė vystymąsi iki 1942 m. Iowa State College (dabar - Iowa State University). 1973 m. Spalio 19 d. Teisėjas Earl R. Larson pasirašė savo išvadą, kad „Eckert“ ir „Mauchly“ patentas ENIAC buvo negaliojantis ir pavadino Atanasoffu pirmojo elektroninio skaitmeninio kompiuterio išradėju.

Aukščiau yra Jungtinių Valstijų Energetikos departamento viešas vaizdas, iliustruojantis pagrindinius Atanasoff-Berry kompiuterio komponentus.

Kompiuterių santrumpos, kompiuterių istorija, ENIAC, aparatūros terminai