Kas yra Abend?

Trumpas dėl nenormalaus pabaigos, abend yra terminas, vartojamas apibūdinti, kada programa ar užduotis baigiasi be įspėjimo. Jei įvyksta abendas, paprastai seka klaidos pranešimas, rodantis paskutinę paskutinę programos operaciją, failą, kurį jis sukėlė, arba kur atmintyje įvyko gedimas.

Kompiuterių santrumpos, klaida, programavimo terminai