Kas yra automatinis programavimas?

Automatinis programavimas yra kompiuterių programavimo paradigma, kuri programos dalis traktuoja kaip baigtines automatas. Kiekvienas automatas vienu metu gali atlikti vieną „žingsnį“, o programos vykdymas suskirstytas į atskirus veiksmus. Veiksmai tarpusavyje bendrauja keisdami kintamojo, kuris atstovauja „būsenai“, vertę, o programos valdymo srautas nustatomas pagal to kintamojo vertę.

"Būsenos" kintamasis gali būti paprastas enum duomenų tipas, tačiau gali būti naudojamos sudėtingesnės duomenų struktūros. Įprasta technika yra sukurti būsenos perėjimo lentelę, dvimatę matricą, apimančią eilutes, vaizduojančias kiekvieną galimą būseną, ir stulpelius, rodančius įvesties parametrą. Lentelės, kurioje atitinka eilutė ir stulpelis, vertė yra kita būsena, kurią mašina turi pereiti prie abiejų sąlygų įvykdymo.

Baigtinės būsenos mašina, įvestis, paradigma, programavimo sąlygos