Kas yra EAI (Enterprise Application Integration)?

Trumpas įmonės taikomųjų programų integravimas, EAI yra praktika dalytis informacija ir procesais tarp visų įmonių aplinkos sistemų. Naudinga efektyvumui, EAI kategorijos apima bendras virtualias sistemas, duomenų bazę ir taikomųjų programų susiejimą bei duomenų saugojimą.

Kompiuterių akronimai, Duomenų bazė, Duomenų bazių terminai, Duomenų sandėliavimas