Kas yra Fos, Mos ir Tos?

„FOS“, „ MOS“ ir „ TOS“ gali būti:

1. FOS, MOS ir TOS gali būti naudojami kaip tėvo viršutinė linija ant peties, motinos ant peties ir mokytojo per petį . Šie akronimai kartais naudojami kaip kodas, kad paaiškintumėte, jog vartotojas gali laisvai kalbėti, nes valdžios institucija yra arti.

2. MOS taip pat trumpas metalinių oksidų puslaidininkiams, papildomos informacijos apie šį terminą žr. MOS apibrėžtyje

3. TOS taip pat trumpas kitiems terminams. Daugiau informacijos apie šį terminą žr. TOS apibrėžime.

CD9, Pokalbiai, Kompiuterių santrumpos, MOS, PAW, POS, TOS