Kas yra Modulo?

„Modulo“ yra matematinė operacija, kuri nustato likutį, kai vienas sveikasis skaičius yra padalintas iš kito. Raštu, jis dažnai sutrumpinamas kaip mod, arba simboliu % .

Dviem sveikiesiems skaičiams a ir b :

a mod b = r

Kai a yra dividendas, b yra daliklis (arba modulis ), o r - likutis.

Pavyzdžiai

11 mod 4 = 3, nes 11 suskirsto 4 (du kartus), po 3 likusius.

25 mod 5 = 0, nes 25 skiriasi 5 (penkis kartus), o likę 0 .

3 mod 2 = 1, nes 3 padalina 2 (vieną kartą), po 1 liko.

5 mod 2 = 1, nes visi nelyginiai skaičiai suteikia likutį 1, padalinus iš 2 .

Modulinė aritmetika ir kriptografija

Modulinė aritmetika yra matematikos sritis, susijusi su šių tipų operacijomis, kai vertę „apvynioti“ (atkurti į nulį), kai jie pasiekia modulio vertę. Modulinė aritmetika yra labai svarbi kriptografijos srityje, kuri koduoja informaciją, naudodama modulio operacijas, turinčias labai didelį modulį.

Kompiuterių santrumpos, kriptografija, mod, programavimo terminai