Kas yra „Newline“?

Nauja eilutė yra simbolis, naudojamas teksto eilutės pabaigai ir naujos eilutės pradžiai. Programavimo kalbomis, pvz., C, Java ir Perl, naujos eilutės simbolis yra pateikiamas kaip „pabėgimo seka“. Toliau pateikiami pavyzdžiai, kaip liniją galima naudoti „Perl“.

 #! / usr / bin / perl # Spausdinti „Hello World!“ ir pradėkite naują eilutę su spauda „Hello World! n“; 

# ir pakeiskite šias eilutes su ** kaip separatoriumi. $ mydata = ~ s / n / ** / g;

Pirmajame pirmiau pateikto pavyzdinio kodo skyriuje „Perl“ pirmiausia spausdins „Hello World!“ ir pereikite prie kitos eilutės. Antrojo pavyzdžio kodo skyriuje $ mydata kintamasis turėtų panaikinti visas naujas eilutes ir pakeisti „**“. Šio tipo reguliarios išraiškos naudojimas padeda suprasti tekstą su naujomis eilutėmis arba įterpti duomenis į naujas eilutes vienoje teksto eilutėje.

Pastaba: nauja eilutė nesutampa su vežimo grąža.

CR, LF, linija, linijos pertrauka, meta-ženklas, programavimo terminai, balta erdvė