Kas yra S-išraiška?

S-išraiška, taip pat žinoma kaip „ sexpr“ arba „ sexp“, yra būdas įtraukti įdėtą duomenų sąrašą. Jis reiškia „simbolinę išraišką“ ir dažniausiai susiduria „Lisp“ programavimo kalba ir „Lisp“ variantais, pvz., Schema, raketė ir „Clojure“. Šios programavimo kalbos naudoja s-išraiškas, kad atstovautų kompiuterinei programai, taip pat programos duomenis.

Pavyzdžiui, paprasta matematinė išraiška "penkis kartus septynių ir trijų sumų suma" gali būti parašyta kaip s-išraiška su prefikso žymėjimu. „Lisp“ s-išraiška gali atrodyti toliau pateiktame pavyzdyje.

 (* 5 (+ 7 3)) 

Kompiuterių santrumpos, išraiška, programavimo terminai