Kas yra Tuple?

Įvairiose programavimo kalbose eilutė naudojama kaip užsakytas elementų sąrašas ir nurodomas kaip n-tuple, kur „n“ yra užsakytų sąrašo elementų skaičius. Dažniausiai paketas yra pateikiamas įtraukiant skliausteliuose esančius elementus, tačiau eilutė taip pat gali naudoti skliaustelius arba garbanotus skliaustus. Pavyzdžiui, "(5, 9, 11, 3, 22, 14)" būtų 6 eilutės, nes užsakomame sąraše yra šeši elementai.

Užsakytas sąrašas, parašai, programavimo terminai