Kas yra VIP (labai svarbus asmuo)?

Trumpas labai svarbiam asmeniui, VIP yra svarbios reikšmės asmeniui suteiktas pavadinimas.

Verslo terminai, kompiuterių akronimai, Elite, MVP