HTML teksto lauko kūrimas didesnis nei viena eilutė

Kurdami teksto lauką įsitikinkite, kad teksto lauko žymės viduje yra ROWS = X COLS = x. Kur „X“ yra tai, kiek eilių aukščio arba kiek stulpelių pločio norite, kad tekstas būtų.

Toliau pateiktame pavyzdiniame kode mes sukūrėme teksto lauką, kuris yra 2 eilutės aukščio ir 20 stulpelių pločio.

Pavyzdys

Naudojant aukščiau pateiktą pavyzdį būtų sukurtas žemiau pateiktas teksto langas.